skills jpk

skills jpk

PROGRAMME OUTLINE AUTOMOTIF

Maklumat umum program -Kursus Automotif merupakan satu program latihan yang memberi peluang kepada para lepasan sekolah yang berminat serta mempunyai kecenderungan untuk memperolehi kemahiran dan pengetahuan teknik asas dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan di sector awam mahupun swasta sebagai pekerja mahir atau separa mahir selepas menamatkan latihan. Setelah berjaya menamatkan latihan pelajar boleh mempraktikkan kebolehan mereka dengan kerja-kerja berikut:Pelajar akan diajar dan dilatih mengenai pemasangan, penyelenggaraan, mengesan kerosakan serta membaikpulih sistem kenderaan.

Objektif / Tujuan-PELATIH akan diberi pendedahan dalam bidang kemahiran dan dilatih sehingga mahir dalam teknik pemasangan, penyelenggaraan, mengesan kerosakan serta membaikpulih sistem kenderaan. Selain dari bidang hard skill-Soft skill juga dititikberatkan seperti kemahiran komunikasi, penyediaan laporan dan kerja sepasukan.

Laluan kerjaya-Graduan-graduan yang telah menamatkan kursus ini dengan jayanya akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang sewajarnya serta bersedia untuk memasuki bidang yang berhubung-kait dengan bidang teknologi automotif ataupun kejuruteraan automotif.Prospek pekerjaan yang boleh diceburi adalah sebagai mekanik, juruteknik, jurutera automotif mahupun pengurus dalam industri automotif samada di Malaysia ataupun di luar Negara.Peluang pekerjaan bidang ini terdapat dalam sektor latihan kemahiran dan industri automotif.

skills jpk

Kandungan kursus tahap 2 C01 : Automotive workshop practises C02 : Engine cooling system rectification works C03 : Vehicle engine overhauling C04 : Petrol/Gasoline fuel-injection system rectification works C05 : Diesel fuel system rectification works C06 : Vehicle electrical and electronic system rectification works C07 : Vehicle chassis electrical system servicing C08 : Exhaust system rectification works C09 : Clutch system rectification works C10 : Manual transmission unit overhauling C11 : Manual transaxle unit overhauling C12 : Automatic transmission unit overhauling C13 : Automatic transaxle unit overhauling C14 : Rear and Front axle rectification works C15 : Suspension system rectification works C16 : Manual steering system rectification works C17 : Power steering system rectification works C18 : Tyres balancing and Wheel-Alignment rectification works C19 : Brake system rectification works C20 : Vehicle air-conditioning rectification works.

Kandungan kursus tahap 3 C01 : Automotive workshop Administration and Supervision C02 : Petrol/Gasoline engine management system diagnostic C03 : Diesel engine performance diagnostic C04 : Electronic control transmission/transaxle diagnostic C05 : Antilock braking system (ABS) diagnostic and rectification C06 : Turbocharger system rectification works C07 : Vehicle test drive C08 : Supplementary Restraint System (SRS) airbag installation and diagnostic Kandungan kursus tahap 4 C01 : Administer rules and regulations C02 : Manage human resource functions C03 : Manage business strategy and business planing C04 : Manage departmental facilities and equipment C05 : Perform marketing activities C06 : Manage quality control process C07 : Manage inventory activities Konsep latihan 70% 30% Kursus yang ditawarkan ini boleh dilanjutkan sehingga peringkat Diploma Kemahiran Malaysia. Keseluruhan kursus ini juga merangkumi pengajian 30% Teori dan 70% Amali (Termasuk Latihan Industri) Calon layak dianugerahkan SKM Tahap 3 sekiranya lulus setiap komponen di atas dan terampil dalam NCS-Core Abilities.

skills jpk

skills jpk

PROGRAMME OUTLINE KRUSUS TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

Maklumat umum program Kursus Teknologi Komputer (Sistem) merupakan satu program latihan yang memberikan peluang kepada para lepasan sekolah yang berminat serta mempunyai kecenderungan untuk memperolehi kemahiran dan pengetahuan teknik asas dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor awam mahupun swasta sebagai pekerja mahir atau separa mahir selepas menamatkan latihan. Setelah berjaya menamatkan latihan pelajar boleh mempraktikan kebolehan mereka dengan kerja-kerja berikut-Pelajar akan diajar mengenai pemasangan, penyelenggaraan, mengesan kerosakan,membaiki sistem dan rangkaian komputer serta merekabentuk rangkaian sistem komputer.

Objektif / tujuan PELATIH akan diberi pendedahan dalam bidang kemahiran dan dilatih sehingga mahir dalam teknik memasang, selengara dan baik pulih sistem komputer dan rangkaian computer. Selain dari bidang hard skill- Soft skill juga di titik beratkan seperti skill kommunikasi, penyediaan laporan dan kerja berpasukan.

Konsep latihan 70% 30% Kursus yang ditawarkan ini dapat di lanjutkan sehingga peringkat Diploma Kemahiran Malaysia. Kursus ini juga merangkumi pengajian 30% Teori dan 70% Amali ( Termasuk Latihan Industri ).

skills jpk

skills jpk

Laluan kerjaya Graduan-graduan yang telah menamatkan kursus ini dengan jayanya akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang sewajarnya serta bersedia untuk memasuki bidang yang berhubung-kait dengan bidang komputer system dan rangkaian.Prospek pekerjaan yang boleh diceburi adalah sebagai pembantu jurutera, pembantu pentadbir sistem, penyelia atau juruteknik sistem computer.Peluang pekerjaan bidang ini terdapat dalam sektor pengkomputeran.

Kandungan kursus tahap 3 C01 : Computer System Set-Up C02 : Computer System Maintenance C03 : Computer System Repair C04 : Server Installation C05 : Server Maintenance C06 : Computer Network Connectivity Set-Up C07 : Mobile Device Configuration

Kandungan Kurusu tahap 4 C01 : Server Configuration C02 : Computer network installation management C03 : Computer system security control C04 : Computer system maintenance management C05 : Computer System and network procurement

 Move Ahead With Kolej Tafe Seremban.